Organizacja pracy szkoły

 

 

   GODZINY PRACY SZKOŁY

     6.35 - 16.00

 

   GODZINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

     PONIEDZIAŁEK-WTOREK  - 6.35 - 15.40

          ŚRODA - CZWARTEK - 6.35 - 16.00

             PIĄTEK - 6.35-15.30

 

 

Kalendarz_roku_szkolnego 2018/2019.docx

 

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

 

PONIEDZIAŁEK:

 

WTOREK:

 

ŚRODA:

 

CZWARTEK:

 

PIĄTEK

 

6.35-7.35

12.25-15.50

 

6.35-7.35

12.25-15.50

 

6.35-7.35

12.25-16.00

 

6.35-7.35

12.25-16.00

 

6.35-7.35

11.30-15.30

 

 

 

 

Kalendarz Roku Szkolnego 2018-2019

 

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

Październik/LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

Poniedziałek

 

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

Wtorek

 

4

11

18

25

2

9

16 śszk

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

środa

 

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

Czwartek

 

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

Piątek

 

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

Sobota

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

Niedziela

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

Numer tygodnia w roku szkolnym

 

      1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

                                                 

 

 

Styczeń/LUTY

Luty/MARZEC

KWIECIEŃ

Kwiecień/MAJ

CZERWIEC

Efektywne godziny

Poniedziałek

28

4

11

18

25

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

35

Wtorek

29

5

12

19

26

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

35

środa

30

6

13

20

27

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

37

Czwartek

31

7

14

21

28

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

35

Piątek

1

8

15

22

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

36

Sobota

2

9

16

23

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

 

Niedziela

3

10

17

24

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

 

Numer tygodnia w roku szkolnym

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

 

                                                 

 

 

Rozpoczęcie i zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

Święta, przerwy świąteczne: przerwa zimowa  (24 XII – 01.01.), przerwa wiosenna  (18.04. – 23.04.) ferie zimowe  (21 I-3 II).

                

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym dzień 12.10 – DEN, Święto Szkoły 16.10.2018 r.

 

Dni wolne od pracy 02.11.2018r. i 02.05.2019 r.

 

Pracująca sobota 15.09.2017 r. za 02.11.2018r.

 

Egzamin ósmoklasisty 15-17.04. 2019r.

 

                                                

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

  szkolnego   Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie  

  z dnia 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010 r. Nr 186, poz. 1245)

 

- Zarządzenia dyrektora szkoły nr 35/2016  z dnia 5 września 2016 r.