Organizacja pracy szkoły

 

 

GODZINY PRACY SZKOŁY

7.00 - 15.00

 

                   GODZINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK - 7.00 - 15.40

PIĄTEK - 7.00-15.00

 

Kalendarz Roku Szkolnego 2016-2017

 

 

                                                       1. 01.09.2016r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

                                                       2. 23.12.2016r., -31.12.2016r. - ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

                                                       3. 23.01.2017r. -05.02.2017. - FERIE ZIMOWE

                                                       4. 13.04.2017r. - 18.04. 2017r. - WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

                                                       5. 24.06.2017 r.  - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

 

  

                                           DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

 

                                            07.10.2016 r. - Święto Szkoły

 

                                          14.10.2016 r. - Dzień Edukacji Narodowej

                                          01.06.2017 r. - Dzień Dziecka (Dzień Sportu)

                                 

                                W w/w dni w szkole  będą prowadzone zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

 

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

                                                       po uprzednim ich odpracowaniu w wolne soboty:

 

                                                  31.10.2016 r. - odpracowujemy 22.10.2016 r.

                                     02.05.2017 r. - odpracowujemy 01.04.2017 r.                                 

                                                  16.06.2017 r. - odpracowujemy 10.06.2017 r.

                                            

 

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

  szkolnego   Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie  

  z dnia 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010 r. Nr 186, poz. 1245)

 

- Zarządzenia dyrektora szkoły nr 35/2016  z dnia 5 września 2016 r.