PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

Nagłówek

 

KATARZYNA KRYSTKIEWICZ - POMOC ADMINISTRACYJNA

IZABELA ADAMKOWSKA - SPRZĄTACZKA

EDYTA SĘKOWSKA - WOŹNA

MARCIN DOMAŃSKI - KONSERWATOR, PALACZ C.O.