Baza szkoły

 

 

 

Szkoła jest budynkiem jednokondygnacyjnym. Na piętrze jest pięć sal lekcyjnych: sala nr 3 to pracownia klasy II, opiekun pani Mirosława Szczęsna, sala nr 4 to pracownia klasy III, opiekun pani Anna Dąbek, sala nr 4 to pracownia klasy I, opiekun pani Żaneta Lalak. W sali nr 6 odbywają sie zajęcia z matematyki, fizyki oraz biologii, opiekunem pracowni jest pan Roman Szymański. Ostatnia pracownia na piętrze, nr 7, przeznaczona jest na naukę jezyków obcych oraz informatyki, opiekunem praconi jest pani Anna Jaworska-Sienkiewicz. Na parterze znajdują się:  sala lekcyjna nr 2 gdzie odbywaja się zajęcia z przyrody, chemii; biblioteka (pełniąca również tymczasowo rolę sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć z języka polskiego oraz historii), świetlico-stołówka (gdzie mogą odbywać sie tymczasowo również zajęcia z muzyki lub techniki), sekretariat, pokój nauczycielski, szatnia dla dzieci oraz szatnia wychowania fizycznego.

W szkole pracuje 20 osób: dyrektor, 15 nauczycieli oraz 4 pracowników administracji i obsługi. Dyrektorem jest Rafał Ziółkowski.

Obecnie uczy się tu 100 uczniów w osmiu oddziałach (0-VII) z miejscowości: Napiwoda, Jabłonka, Moczysko, Natać Wielka, Radomin, Wały, Wikno, Zimna Woda. Do małego przedszkola uczęszca 12 uczniów.

klasa liczba uczniów wychowawca
0

11

Marzena Pychewicz
I 9 Żaneta Lalak
II

13

Mirosława Szczęsna
III

11

Anna Dąbek
IV

14

Hanna Trochimowicz
V 12 Grażyna Czerwonka
VI 11 Małgorzata Wółkiewicz
VII 7 Roman Szymański