Rada rodziców

 

                              Przewodnicząca:  Alicja Olszowa

 

                                Skarbnik: Katarzyna Rykowska

 

                                          Sekretarz: Izabela Adamkowska

 

                                                              Członkowie:

                                                              Agnieszka Szymańska

                                                              Małgorzata Ziemnicka

                                                              Agnieszka Adamkowska

                                                              Monika Tomala

                                          Małgorzata Barbucha