Kadra pedagogiczna

        

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

 

Rafał Ziółkowski- dyrektor

 

technika,

wychowanie fizyczne,

zajęcia techniczne

2.

 

Karolina Bołkun 

 

religia

wychowanie do życia w rodzinie

biblioteka

3.

 

Grazyna Czerwonka 

 

język polski,

historia

biologia

4.

 

Anna Dąbek 

 

edukacja wczesnoszkolna,wychowawca kl.III,

przedszkole

5.

 

Anna Jaworska-Sienkiewicz

 

język angielski,

zajęcia komputerowe,

informatyka

6.

 

Żaneta Lalak 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I,

zajęcia logopedyczne,

język polski

7.

 

Marzena Pychewicz 

 

oddział przedszkolny,

klasa 0

8.

 

Mirosława Szczęsna 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II

9.

 

Roman Szymański 

 

matematyka,

świetlica,

wychowawca kl. VII

10.

 

Małgorzata Bielska

 

Język mniejszości narodowej (język niemiecki),

język niemiecki,

Historia i Kultura Niemiec

11.

 

Hanna Trochimowicz 

 

wychowanie fizyczne,

muzyka,

plastyka,

zajęcia logopedyczne

wychowawca kl. IV

12.

 

Małgorzata Wółkiewicz 

 

przyroda,

geografia

świetlica,

pedagog szkolny,

wychowawca kl. VI

13

 

Krzysztof Komorowski

 

fizyka
14.

 

Katarzyna Kampa

 

chemia
15 Karolina Zielińska

terapia pedagogiczna,

zajęcia rewalidacyjne